Program: Olomouc

Město natočilo v rámci #Nezapomeňme 3 příběhy pro sbírku Paměť národa.

* Označené pořádá Post Bellum, o. p. s.

19/10 OSLAVY DEMOKRACIE

Pevnost poznání, tř. 17. listopadu 7

Demokracie, monarchie, diktatura, anarchie… Čím se vlastně liší? Jak se utvářely a měnily v dějinách? A proč je důležité to znát? Odpovědi nabízí interaktivní akce pro celou rodinu v Pevnosti poznání v rámci expozice Věda v pevnosti. Čeká vás mnoho zajímavostí, práce s prameny, hraní deskových her a speciální workshop, který pro co nejintenzivnější zážitek vřele doporučujeme!
Do 30.11.

11/11 PŘEDNÁŠKA K POCTĚ J. L. FISCHERA

Kaple Božího Těla UC UP, Univerzitní 3
14:00

Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera. Přednášku prosloví u příležitosti letošního výročí právnička, právní teoretička a soudkyně JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

11/11 LISTOPAD 1989 – 7 KLÍČOVÝCH MOMENTŮ SAMETOVÉ REVOLUCE „KDO, KDYŽ NE MY, KDY, KDYŽ NE TEĎ!“

Aula Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5
17:00

Přednáška historika PhDr. Pavla Kreisingera, Ph.D., z katedry historie Filozofické fakulty UP a křest tematické edukativní karty z dílny pedagogické fakulty. Karty, které budou volně k distribuci ve fyzické i elektronické podobě, připomínají klíčové okamžiky roku 1989, jenž se stal významným momentem našich moderních dějin.

11/11 VOJTĚCH DUDA: OLOMOUC VČERA A DNES

UPoint, Dům U Černého psa, Horní nám. 12
16:00

Pohled do nedávné historie s Vojtěchem Dudou, dvorním fotografem Univerzity Palackého. Soubor fotografií nabízí unikátní srovnání známých a méně známých olomouckých lokací v roce 1989 a dnes.
Do 30.11.

12/11 UDĚLENÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ UP ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ DEMOKRACIE

Arcibiskupský palác, Wurmova 9
10:00

Slavnostní akt předání pamětních medailí olomoucké univerzity osobnostem, které výrazně ovlivnily a ovlivňují dění v naší společnosti, a to jak před listopadem 1989, tak i po něm. Mezi laureáty se objeví právnička Eliška Wagnerová, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, politik Karel Schwarzenberg, hudebník a aktivista Michael Kocáb, diplomatka a herečka Magdaléna Vášáryová, ombudsmanka Anna Šabatová, emeritní rektor Josef Jařab, herečka Ivana Plíhalová, sestra bratří Mašínů Zdena Mašínová, signatář Charty 77 Tomáš Hradílek nebo hudebník Jaroslav Hutka.

12/11 „30 LET POTÉ“

Kino Metropol, Sokolská 25
18:00

Veřejná beseda s významnými osobnostmi kulturního, společenského i politického dění uplynulých třiceti let, které přijaly pozvání rektora UP na netradiční setkání.

12/11 HOMO ACADEMICUS – JOSEF JAŘAB

Kino Metropol, Sokolská 25
20:00

Projekce osobitého dokumentárního portrétu profesora Josefa Jařaba, prvního svobodně zvoleného rektora v Československu po sametové revoluci. Snímek o známém amerikanistovi, literárním historikovi, překladateli, a především pedagogovi a dlouholetém rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci režíroval M. Müller.

14/11 KŘEST KNIHY „OKAMŽIKY 1989“

Muzeum umění Olomouc, Denisova 47

Kniha je koncipována jako kronika či deník událostí jednoho roku. Lokálně se zaměřuje na dění v Olomouci a v tehdejším okrese Olomouc. Ve fotografiích známých autorů zahrnuje důležité a zlomové momenty z veřejného života, které zásadně přispěly k pádu polického režimu v bývalém Československu i fotografie ze soukromých archivů, které zachycují rodinné události i všední život v tzv. „reálném socialismu.

14/11 KŘEST PUBLIKACE „30 LET SVOBODNÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY: LF UP 1989–2019“

Malá posluchárna Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3
17:00

Ohlédnutí lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za svým vývojem v porevoluční době, která pro ni znamenala výrazný rozvoj odborný, personální, prostorový i finanční. Publikace nabízí jak osobní vzpomínky pamětníků období revoluce i doby krátce po ní, tak věcný a faktický přehled dynamického rozmachu LF UP v uplynulých 30 letech.

14/11 ROADSHOW ČESKÉ TELEVIZE: 1989–2019 – 30 LET SVOBODY SLOVA

Aula Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5
15:00

Veřejná debata na téma proměny zpravodajství, veřejnoprávních médií, chápání svobody slova, chování na internetu a nového fenoménu sociálních sítí. Hosty panelové diskuze budou moderátoři České televize, vedoucí katedry žurnalistiky FF UP Petr Orság nebo novinář a dokumentarista Adam Drda. Besedu moderuje Petr Bilík, prorektor UP.

17/11 OLOMOUC – UNIVERZITNÍ MĚSTO

Palachovo náměstí
16:00

V rámci hlavních oslav na Palachově náměstí se Olomoučanům představí i Univerzita Palackého v Olomouci, která návštěvníky netradičním způsobem seznámí se svou bohatou historií a rolí v revolučním dění. Součástí expozice bude i odpočinková zóna a další doprovodný program.

17/11 OKUPAČNÍ STÁVKA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ!

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10

10:00-20:00

Filozofická fakulta Univerzity Palackého se před třiceti lety stala středobodem revolučního dění a jinak tomu nebude ani letos. Členové tehdejšího studentského stávkového výboru si zde totiž připomenou přelomové okamžiky Listopadu a fakultu znovu obsadí. Netradiční akce je určena jak všem, kteří se revolučního dění účastnili, tak i mladým lidem, které zajímá, jak tehdy vše probíhalo, a chtějí okusit trochu atmosféry ze sklonku roku 1989.

18/11 SAMETOVÁ REKONSTRUKCE

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8

10:00-17:00

Po 30 letech znovu, tentokrát svobodně! K připomenutí významného výročí 17. listopadu 1989, výročí naší svobody a demokracie, postavme u fakulty opět krabicovou zeď, která byla symbolem olomouckého sametu. Krabice s hesly bude moci nosit kdokoli a kdykoli. Demontáž proběhne v pátek 22.11.

18/11 HOSPODSKÝ KVÍZ – UNIVERZITNÍ SPECIÁL K 17. LISTOPADU

azz Tibet Club, Sokolská 48
19:00

U příležitosti připomínky výročí 17. listopadu univerzita připravila speciální díl populárního Hospodského kvízu o skvělé ceny. Téma kvízu je nabíledni: „Olomouc, univerzita a 17. listopad“. Čekat na vás bude 56 otázek, včetně hudební a obrázkové poznávačky či bonusových otázek.

18/11 FOTOGRAFIE JINDŘICHA ŠTREITA

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu 8
11:00

Výstava dobových fotografií legendárního dokumentaristy.

19/11 VEČER KOMUNISTICKÉ FOTOGRAFIE

Aula Právnické fakulty UP, tř. 17 listopadu 8
18:00

Netradiční akce pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Dress code – outfit z roku 1989. Na projekci bude navazovat dobová módní přehlídka.

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.

Partneři sbírky

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.