Program: Hradec Králové

* Označené pořádá Post Bellum, o. p. s.

17/11 A NEŘÍKEJ TO VE ŠKOLE

Divadlo Drak
15:00

Vernisáž výstavy zachycující období totality od Pražského jara po sametovou revoluci. Interaktivní projekt ukáže malému divákovi na příběhu jedné rodiny život v Československu v období mezi lety 1968 -1989. Výstava bude přístupná po celý podzim i v roce 2020.

01/10 Hradec Králové ve Filharmonii – léta proměn

Foyer Filharmonie (do 30. 11.)

Výstava o tom jak se především za posledních 30 let proměnil orchestr dnešní Filharmonie Hradec Králové, budova ve které orchestr působil i ulice a náměstí, kterými přicházeli posluchači na koncerty.  

08/10 Hradecký memoriál – koncert David Koller Acoustic Band

Sál Filharmonie HK
19:30

David Koller se svojí kapelou představí výběr svých největších hitů v akustickém aranžmá.

17/10 Sametová revoluce očima fotografů

Studijní a vědecká knihovna v HK

Výstava fotografií
Do 8.11.

18/10 Rok 1989 – sametová revoluce a co jí předcházelo očima fotografů

Galerie Dokola, Studijní a vědecká knihovna (do 7. 11.)
16:30

Výstava fotografií pořádaná Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS a Svaz českých fotografů, z. s. ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.

29/10 Vladimír Just: O divadle revoluce, o divadle jako detektoru lži

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny
17:00

První z přednášek cyklu „Hovory o demokracii“ bude na příkladech demonstrovat nejen samotnou rozbušku listopadové revoluce na Národní třídě, již vyloží mj. v duchu Brechtovy studie Pouliční scéna, ale ukáže na roli divadla v české společnosti obecně od konce devatenáctého století přes dvě války, dvě okupace až dodnes. Pozornost bude věnována zejména hnutí malých scén (Semafor, Zábradlí, Husa na provázku), v němž autor vidí zárodek občanské společnosti a vlastně i anticipaci pádu režimu.

01/11 KDO, když ne my, KDY, když ne teď

Muzeum východních Čech (do 29. 12.)

Výstava fotografií a dobových dokumentů ze sbírek muzea připomíná zásadní okamžiky a neopakovatelnou atmosféru listopadových a prosincových dnů roku 1989 v Hradci Králové i v ostatních městech Královéhradeckého kraje či sousedních Pardubicích.

06/11 Dopisy Olze

Klicperovo divadlo
19:00

Představení Divadla v Dlouhé. Scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 – 1983 připravil při příležitosti výročí Sametové revoluce režijní tandem SKUTR jako připomenutí osobnosti, která vstoupila do našich a světových dějin, ale i do našich životů a srdcí.

07/11 Pavel Šafr: Obrana demokracie před autoritáři, význam svobodných médií

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny
17:00

Druhá přednáška cyklu „Hovory o demokracii“. Pavel Šafr je jedním z neúspěšnějších šéfredaktorů českých deníků a časopisů, v současnosti šéfredaktor internetového deníku FORUM 24. V letech 1989 se angažoval v disidentské skupině Demokratická iniciativa Emanuela Mandlera.

12/11 17. listopad pro děti – 30 let od Sametové revoluce

Knihovna města Hradce Králové
08:00

Hravou a interaktivní formou (pomocí her, soutěží, úkolů a kvízů) přiblížíme žákům druhého stupně základních škol události 17. listopadu roku 1989. Nebudou chybět ani historické souvislosti, významné osobnosti, dobová hudba i retro kostýmy. Akce je určena pro objednané třídní kolektivy, rezervace na
e-mailu ed@knihovnahk.cz.
do 16:00


13/11 Aleš Valenta: Sametová revoluce – 30 let poté

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny
18:00

Třetím přednáška cyklu „Hovory o demokracii“. Stav svobody v české a evropské politice po 30 letech od pádu totalitního systému. Politické poměry na konci komunistické éry. Bylo „za Husáka“ všechno špatné? Politizace disentu. Listopad 1989: revoluce, převrat nebo domluvené předání moci? Dvě z důležitých otázek devadesátých let: vyrovnání se s komunistickou minulostí a vztah k odsunu sudetských Němců. Byl vstup do NATO a EU opravdu návratem do civilizované Evropy? Přijďte vyjádřit svůj názor.

13/11 Třicet let svobody

Sál Filharmonie HK
19:30

Slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva.

http://www.fhk.cz

14/11 60 let Semaforu

Sál Filharmonie HK
19:30

Slavnostní představení Divadla Semafor k 60 letům založení s mnoha hosty, kteří účinkovali v průběhu let v tomto kultovním divadle. Jediné představení divadla s tímto speciálním programem, které se koná mimo Prahu.

14/11 KONCERT  VLADIMÍRA  MERTY

Hlavní scéna Divadla Drak
19:00

Legenda českého písničkářství spolu s hudebníky Janem Hrubým, Ondřejem Fenclem a kapelou Hromosvod.

15/11 cesta

Studio Divadla Drak

17:00 a 19:00
Premiéra představení pro dospívající diváky na téma osobní svobody podle knihy klasika beatnické literatury Jacka Kerouaca On the Road .


16/11 Cesta ke svobodě

Univerzitní kampus Na Soutoku, Pivovarské nám.

Odhalení desky u příležitosti pojmenování piazzetty kampusu na nám. Václava Havla (16:30). Odtud se vydá svíčkový průvod na Pivovarské náměstí (17:30), kde proběhne slavnostní open-air koncert (18:00), na kterém vystoupí Dagmar Pecková s Orchestrem Univerzity Hradec Králové, Jiří Dědeček a Luboš Pospíšil s 5P.

17/11 Rekonstrukce stavby zdi z papírových krabic

Ulrichovo náměstí
14:00

Připomenutí výrazného symbolu sametové revoluce na původním místě happeningu s pokusem o „rekonstrukci stavby zdi“, kde by kromě dobových fotografií měla veřejnost prostor pro své vzpomínky i názory. Zeď z papírových krabic se tehdy uskutečnila i na jiných místech republiky. Stavba v Hradci Králové byla tenkrát zahájena 12. prosince 1989 na tehdejším Gottwaldově (dnes Ulrichově) náměstí. Zeď měla symbolicky od sebe oddělit moc komunistickou (sídlo OV KSČ ve Steinského paláci) od sídla okresního národního výboru a bezpečnostních orgánů na protější straně náměstí. Na krabicích se objevily požadavky, výzvy i vtipná hesla nejen studentů. Svůj názor tu mohl svobodně vyjádřit každý zájemce, barvy, štětce a fixy byly k dispozici.
Akce bude probíhat 11. – 19.11. vždy celý den, hlavní program v neděli 17. 11. od 14:00 do 17:00.

17/11 Slavnostní mše k 17. listopadu

Katedrála sv. Ducha
18:30

17/11 Tradiční Happening Klicperova divadla k 17. listopadu

před Klicperovým divadlem

17/11 ZEĎ aneb jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Hlavní scéna Divadla Drak
16:00

Hudebně vizuální groteska divadla Drak inspirovaná stejnojmennou knihou světoznámého výtvarníka a autora dětských knih Petra Síse, která se snaží dětskému divákovi přiblížit nelehkou dobu totality.


26/11 Martin Mejstřík – 30 let od Sametové revoluce

Knihovna města Hradce Králové
17:00

Jak to všechno probíhalo a kolik se z tehdejších ideálů zachovalo do
dnešních dní? Na Sametovou revoluci nahlídneme z první řady s tehdejším
studentským vůdcem Martinem Mejstříkem. Spisovatel a bývalý senátor nám přiblíží nejenom tuto revoluční dobu, která doslova změnila dějiny.

27/11 Alexander Tomský: O kulturních a společenských proměnách v 60. letech 20. století v českém kontextu, které předcházely listopadovým událostem roku 1989.

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny
18:00

Poslední přednáška cyklu „Hovory o demokracii“.  Rodák z Hradce Králové je český politolog, nakladatel a překladatel z angličtiny a češtiny, v letech 1968–1989 žil ve Velké Británii, založil a vedl exilové nakladatelství Rozmluvy.

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.

Partneři sbírky

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.